Καλοσωρίσατε στην διαδικτυακή πύ

Καλωσορίσατε στην διαδικτυακή πύλη open.eap.gr του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπου παρέχεται πρόσβαση στους φοιτητές και διδάσκοντες σε Οργανωτικά Στοιχεία και Υπηρεσίες Μητρώου.

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα αποστείλετε email στο portalhelp@eap.gr 

Για να ανακτήσετε τους κωδικούς πρόσβασης, ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://study.eap.gr/login/forgot_password.php 

 

 
Logos

        

© Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο