Καλοσωρίσατε στην διαδικτυακή πύ

Καλωσορίσατε στην διαδικτυακή πύλη open.eap.gr του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπου παρέχεται πρόσβαση στους φοιτητές και διδάσκοντες σε Οργανωτικά Στοιχεία και Υπηρεσίες Μητρώου.

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα αποστείλετε email στο portalhelp@eap.gr 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Αφορά φοιτητές και καθηγητές του ΕΑΠ που έχουν χάσει το Username /Password για τις υπηρεσίες του ΕΑΠ. Εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου που σας έχει αποδοθεί και το e-mail σας, όπως είναι αυτή την στιγμή καταχωρημένο στο ΕΑΠ, ώστε να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά σε αυτό ο αρχικός κωδικός πρόσβασής σας. Αν δεν χρησιμοποιείτε πλέον το email που είναι καταχωρημένο αυτή την στιγμή στο ΕΑΠ επικοινωνήστε με το τμήμα Μητρώου ή το portalhelp@eap.gr. Αν έχετε αλλάξει ήδη τον αρχικό κωδικό με νέο, και δεν θυμόσαστε πλέον τον νέο που θέσατε, επικοινωνήστε στο portalhelp@eap.gr.
Φοιτητής: Καθηγητής:
Αριθμός Μητρώου:
E-mail:
 
Logos

        

© Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο